වෙසක් දිනවලට විශේෂ බස්රථ සේවා

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – වෙසක් දිනවල බැතිමතුන්ගේ ගමන් පහසුව සදහා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සියලුම බස්රථ ධාවනයට එක් කරන බව එහි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ධාවන) සී. එච්. ආර්. ටී. චන්ද්‍රසිරි මහතා පැවසීය.

කැළණිය, කළුතර, වෙහෙරහේන, අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව වැනි පූජනීය ස්ථාන කරා බැතිමතුන් විශාල පිරිසක් පැමිණියහොත් ඔවුන්ගේ ගමන් පහසුව සදහා අවශ්‍ය පරිදි බස්රථ ධාවනයට එක් කිරීමට අදාළ ප්‍රදේශවල ධාවන කළමනාකරුවන් දැනුවත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + five =