කේට් මිඩ්ල්ටන් ගේ නව උද්‍යානය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කේට් මිඩ්ල්ටන් ගේ නව උද්‍යානය නැරඹීමට ජෝර්ජ් කුමරු, චාර්ලට් කුමරිය සහ ලුවී කුමරා සමග විලියම් කුමරු ද එක්ව සිටියේය.

චෙල්සි මල් ප්‍රදර්ශනයේ ඇති මෙම ස්වභාවික උද්‍යානය කේට් කුමරිය විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ සම්මානලාභී ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් වන ඇන්ඩෲ ඩෙවිස් සහ ඇඩම් වයිට් සමගය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =