ඉන්දීය මැතිවරණය ගැන අමෙරිකාවෙන් ප්‍රකාශයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ඉන්දීය මහ මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කරන ඕනෑම අයකු සමඟ ඉදිරියට කටයුතු කිරීමට සූදානම් බව අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ප්‍රකාශ කරයි.

ඉන්දීය මහමැතිවරණ ක්‍රියාවලිය සාමකාමීව සහ සාධාරණව අවසන් වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බව ද අමෙරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රකාශිකා මෝගන් ඔර්ටේගස් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

ඉන්දීය මැතිවරණ කොමිසම සම්බන්ධයෙන් පවතින විශ්වාසය හේතුවෙන් වෙනත් රටවලට මෙන් ඉන්දියාවට මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින් යැවීමට කටයුතු නොකරන බව ද ඇය පවසයි.

දැවැන්ත මැතිවරණයක් සාමකාමීව අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෝගන් ඔර්ටේගස් ඉන්දීය ජනතාවට ප්‍රශංසා කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + eighteen =