මෝදිගේ පදවි ප්‍රාප්තියට ජනපති මෛත්‍රී යයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ දෙවන පදවි ප්‍රාප්තිය මැයි 30වනදා පැවැත්වෙන අතර ඊට සහභාගි වන රාජ්‍ය නායකයින් අතරට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ද එක්වීමට නියමිතය.

ඉදිරියේදීත් ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පවත්වන සබඳතා සමීපව පවත්වාගෙන යන බවත් ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය උපකාර එළෙසින්ම සිදු කරන බවත් ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදී මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සුබපතා යැවූ ටුවිටර් පිණිවුඩයට පිළිතුරු එවමින් පවසා ඇත.

ඉදිරියේදීත් ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පවත්වන සබඳතා සමීපව පවත්වාගෙන යන බවත් ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය උපකාර එළෙසින්ම සිදු කරන බවත් ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදී මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සුබපතා යැවූ ටුවිටර් පිණිවුඩයට පිළිතුරු එවමින් පවසා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − one =