චීනයෙන්, ජපානයෙන් සහ ඉන්දියාවෙන් විදුලිය ගන්න සූදානම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඉදිරියේදී අපි චීනෙන් මෙගාවොට් 300, ජපානෙන් මෙගාවොට් 300, ඉන්දියාවෙන් මෙගාවොට් 300 ආදි වශයෙන් බලාගාර 03කින් විදුලිය ගැනීමට සැළසුම් කර ඇතැයි විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසයි.

ඇමතිවරයා මෙසේ ද සදහන් කළේය.

“මේ බලාගාර සියල්ලක්ම එන්නේ වසර 2022 න් පස්සේ. ඒ වෙනකල් අපිට විදුලි හිගයක් එනවා. විදුලිබල පනතට අනුව 43 -4 – C 11 යටතේ පුළුවන් අපට හදිසි මිලදී ගැනීමක මිල, ටෙන්ඩර් මිලට වඩා සෑහීමකට පත් වෙනවානම්, එම හදිසි මිලදී ගැනම සිදුකළ හැකියි. ඒ ක්‍රියාපටිපාටිය යටතේ තමයි අපි පසුගිවයදා විදුලිය මිලදී ගැනීම සිදු කළේ.“

කිසිසේත්ම ගෘහ විදුලි ඒකකයක මිල වැඩිවන්න නොදෙන බව ද අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 15 =