තිරසර සංවර්ධන වැඩසටහන් වෙනුවෙන් ශ‍්‍රී ලංකාවට UN සහාය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –තිරසර සංවර්ධන වැඩසටහන් වෙනුවෙන් ශ‍්‍රී ලංකාවට සහාය ලබාදෙන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වේ.

ප‍්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සඳහා විශේෂ සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කිරිමත් ඔවුන් අපේක්ෂා කරයි. ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු ආමාත්‍යංශ සමඟ එක්ව වැඩසටහන් සංවිධාන කිරිම මෙහි අරමුණවේ.

මහජනතාව හා විවිධ පාර්ශව නියෝජනය කරන විද්වතුන් අතර සංවාදයක් ඇති කිරිමටත් අපේක්ෂා කරන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සදහන් කළේය.

දුප්පත්කම, දේශගුණික විපර්යාස සහ අසමානතාව වැනි විවිධාකාරයේ සංවර්ධන ගැටලු විසඳීමට මෙම වේදිකාව සැලසුම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 7 =