විපක්‍ෂ නායක කාර්යාලයේ ඔම්බුඩ්ස්මන් ඒකකයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දේශපාලන පලිගැනීම්වලට ලක්වූ හා රජයේ එදිනෙදා කටයුතු නිසා අපහසුතාවට ලක්වන ජනතාවගේ තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා විපක්ෂ නායක කාර්යාලය තුළ ඔම්බුඩ්ස්මන් ඒකකයක් විවෘත කෙරේ.

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ(03) එය විවෘත කෙරුණි.

විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් වෙත, වෙන් වෙන් වශයෙන් ලැබෙන පැමිණිලි එකම ස්ථානයකට ලබාගැනීම මෙම ඔම්බුඩ්ස්මන් ඒකකයේ අරමුණ වේ. දිනපතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකු එම ඒකකයේ පැමිණිලි භාරගැනීම සඳහා යොදවන බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =