‘ගම්පෙරළියෙන්’ ව්‍යාපෘති 98,000ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ගම්පෙරළිය වැඩසටහන යටතේ මේ වන විට දිවයින පුරා රුපියල් මිලියන 48,000ක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති දියත් වන බවත් මේ වසරේ පමණක් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 98,000ක් පමණ ක්‍රියාත්මක කරන බවත් ඊයේ (18) පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පැවසීය.

ගමේ සුළු පරිමාණ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට, ව්‍යාපාරිකයන්ට, ගමේ සමිති සමාගම්වලට තමන්ගේ ප්‍රදේශ සංවර්ධනය කරන ගමන් ආදායමක් උපයා ගැනීමටත්, තමන්ගේ සංවර්ධනය තමන්ටම කරගැනීමටත් මේ යටතේ අවස්ථාව ලැබී තිබේ. එසේම ගම්පෙරළිය වැඩසටහන යටතේ එක් ආසනයකට රුපියල් මිලියන 300ක සංවර්ධන ප්‍රතිපාදනවලට අමතරව රුපියල් මිලියන 100ක අතිරේක ප්‍රතිපාදනද සලසන බවත් ඒ යටතේ එක් ආසනයක විහාර ධර්මශාලා 5ක් බැගින් රටපුරා විහාරස්ථාන 800ක් ඉදිකිරීමට රුපියල් මිලියන 8,000ක ආධාර ලබා දෙන බවත් මුදල් අමාත්‍යවරයා එහිදී පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 4 =