අමෙරිකාව, ලංකාවට පනවා තිබූ සංචාරක මාර්ගෝපදේශ ලිහිල් කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු ඇතිවූ ආරක්ෂක තත්ත්වය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අමෙරිකාව නිකුත් කර තිබූ සංචාරක මාර්ගෝපදේශ ලිහිල් කිරීමට එරට රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව ඔවුන්ගේ සංචාරක උපදේශන මට්ටමේ අංක 03 සිට අංක 02 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අවධානම් පහත දමා ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි අමෙරිකා තානාපති කාර්යාලය සදහන් කළේය.

කෙසේ නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමේදී තවදුරටත් විමසිලිමත් වන ලෙසටද අමෙරිකාව සිය පුරවැසියන්ට දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − six =