මාදැල් නියෝග මාලාව සංශෝධනයට පියවර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මාදැල් නියෝග මාලාව සංශෝධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන කෙටුම්පත මේ වන විට සකස් කර ඇතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා කියයි.

එමෙන්ම මාදැල් වරායන් හා පාඩුවල මිනුම් සමඟ ගැසට් පත්‍රයට ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය මත මේ වන විට මාදැල් පාඩු හා වරායන් GPS මඟින් සීමා නිර්ණය කිරීමේ කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බවද රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා කියයි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ධීවර දිස්ත්‍රික්ක 15 ක්‍රියාත්මකය අතර, කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කය හැර සෙසු ධීවර දිස්ත්‍රික්ක 14 තුළම මාදැල් කටයුතු සිදු කෙරේ. එම දිස්ත්‍රික්ක 14 තුළ මාදැල් වරායන් 900 ක් පමණ වන අතර ඒඅනුව මාදැල් පාඩු දහසක්පමණ සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වේ. ”

මාදැල් නියෝග මාලාව සංශෝධනය කර නව පනත් කෙටුම්පත් සකස් කිරීම සදහා මේ වන විට කම්ටුවක් පත් කර අදාළ කටයුතු සිදුකෙරනු ලබයි. එම කම්ටුවේ සභාපති ලෙස නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් සහ නාරා ආයතනයයි. ඊට සමගාමිව සියළු වෙරළ කලාපයන් ආවරණය වන පරිදි දැනට ක්‍රියාත්මක සහ ක්‍රියාත්මක නොවන මාදැල් කර්මාන්තය පවත්නා ස්ථාන, අදාළ භුමි පිහිටීම අනුව [GPS LOCATION ] විස්තර ලබාගැනීමට කම්ටු දෙකක් පත් කැ තිබේ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 1 =