රජය පාස්කු වන්දි රු. මිලියන 262ක් ගෙවයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පාස්කු ඉරුදින බෝම්බ ප්‍රහාරය නිසා මරණයට සහ තුවාල වූ පුද්ගලයන් සඳහා වන්දි මුදල් වශයෙන් රුපයිල් මිලියන 262 ක් ( රුපියල් 262,812,500 ක් ) රජය මේ වනවිට ප්‍රදානය කර ඇති බව හානි පූරණය සඳහා වන කාර්යයාලය පවසයි.

බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් මරණයට පත් පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 263ක් අතරින් මේ වන විට පුද්ගලයන් 201දෙනකු සඳහා වන්දි මුදල් වශයෙන් රුපියල් මිලියන198ක් ( 198, 525,000 ක් ) රජය විසින් ප්‍රදානය කර තිබේ.

සිදුවීමෙන් තුවාල ලත් පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 500ක් දෙනා අතරින් 438 දෙනෙකු සඳහා වන්දි මුදල් ලෙස රුපියල් මිලියන 64ක් ( 64,287,500 ක්) රජය ප්‍රදානය කොට ඇත.

ඒ අනුව කටුවාපිටිය ශුද්ධවූ සෙබස්තියන් මුනිඳුන්ගේ දේවස්ථානයේ වූ බෝම්බ ප්‍රහාරය නිසා ජීවිතක්ෂයට පත් වූ 115 අතරින් පුද්ගලයන් 106 දෙනෙක් වෙනුවෙන් රුපියල් 104 575 000 ක් ද තුවාල වූ පුද්ගලයන් 264 දෙනා වෙනුවෙන් රුපියල් 37 637 500ක් ද , කොළඹ කොච්චිකඩේ දේවස්ථානයේ දී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ පුද්ගලයන් 52 ක් ගෙන් පුද්ගලයින් 46 ක් සඳහා රුපියල් 45 550 000 ක් සහ තුවාල වූ පුද්ගලයන් 72 ක් සඳහා රුපියල් 9 525 000ක් ද , මඩකලපුව සියොන් දේවස්ථානයේ දී ජීවතක්ෂයට පත් වූ පුද්ගලයන් පුද්ගලයන් 30ක් අතරින් 29 දෙනෙක් සඳහා රුපියල් 28 700 000ක් ද තුවාල වූ පුද්ගලයන් 73දෙනෙකු සඳහා රුපියල් 12 600 000ක් ද , කොළඹ ශැන්ග්‍රිලා හෝටලයේ දී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ පුද්ගලයන් 10 අතරින් 7දෙනෙක් සඳහා රුපියල් 6 900 000 ක් ද තුවාල ලැබූවන් 34 ක් අතරින් 10 ක් සඳහා රුපියල් 2 100 000ක් ද , සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ දී ජීවිතක්ෂයට පත්වූ පුද්ගලයින් 7 දෙනා වෙනුවෙන් රුපියල් 700 000 000 ක් සහ තුවාල වූ පුද්ගලයින් 20 ක් අතරින් 9 දෙනෙක් සඳහා 1 200 000ක් ද , කිංග්ස්බරි හෝටලයේ දී ජීවතක්ෂයට පත් වූ පුද්ගලයා වෙනුවෙන් රුපියල් 1 000 000 ක් ද තුවාල ලැබූවන් 19 ක් අතරින් 6 දෙනෙක් සඳහා රුපියල් 1 025 000 ක් ද දෙහිවල ට්‍රොපිකල් ඉන් හෝටලයේ දී ජීවිතක්ෂයට පත්වූ පුද්ගලයින් දෙදෙනා වෙනුවෙන් රුපියල් 1 800 000 ක් ගෙවා ඇති අතර ඉන් තුවාල ලැබූ පුද්ගලයින් 18 දෙනා වෙනුවෙන් මෙතෙක් වන්දි මුදල් ප්‍රදානය කර නොමැත. දෙමටගොඩ මහවිල උද්‍යානයේදී මරණයට පත් වු පොලිස් නිලධාරීන් තුන් දෙනා වෙනුවෙන් රුපියල් 3 000 000ක් ද ගෙවා ඇත. බෝම්බ ප්‍රහාරය නිසා මියගිය විදේශිකයන් 43 ලෙස වාර්තා කර ඇති බවත් මෙතෙක් ඒ අය සඳහා වන්දි මුදල් ප්‍රදානය කිරීමක් සිදු කර නොමැති බවත් තුවාල ලැබූ විදේශිකයන් 4 දෙනෙක් වෙනුවෙන් 200 000ක් ද මේ වනවිට ප්‍රදානය කර ඇත.

බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් හානියට පත්වූ දේවස්ථාන ත්‍රිත්වයේ නැවත ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 25 ක මුදලක් අත්තිකාරම් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙත ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම සහ පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ තරුණ කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් ලබාදී ඇති අතර ඒ යටතේ කටුවපිටිය ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානයට රුපියල් මිලියන 10ක්ද, කොළඹ, කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දෙවසථානය සඳහා රුපියල් මිලියන 10ක්ද , මඩකලපුව සියොන් දේවස්ථානය සඳහ රුපියල් මිලියන 5ක්ද වශයෙන් එසේ අත්තිකාරම් මුදල් ලබා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 5 =