ඉල්ලා අස් වන්නැයි ක්‍රිකට් ආයතනය හතුරුසිංහට දන්වයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණූකරු චන්දික හතුරුසිංහ සිය තනතුරින් ඉල්ලා අස්වන්නැයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් දැනුම් දුන් බව වාර්තාවේ.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ දැනුම්දීමට අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ ඇතුළු පුහුණුකාර්ය මණ්ඩලයට සිය ධූරවලින් ඉල්ලා අස්වන බව දැන්වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර ඇති බව ද සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + 18 =