රූමස්සල පර්වතයේ සිරවී තිබූ නැවේ ඉන්ධන ඉවත් කිරීම අවසන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රූමස්සල ප්‍රදේශයේ ගල් පර්වතයක වැදී සිරවී තිබූ ‘ග්ලෝරි’ නම් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන නෞකාවේ තිබූ ඉන්ධන ඉවත් කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කර තිබේ.

පසුගිය දිනවල පැවති තද සුළං සහිත තත්ත්වය හේතුවෙන් මේ නැව ගල් පර්වතයේ වැසී සිරවී තිබූ අතර , නෞකාවේ තිබූ ඉන්ධන මුහුදු ජලයට කාන්දුවීම වැළැක්වීමට සමුද්‍රිය පරිසර සංරක්ෂණ අධිකාරිය දින 04 ක් පුරා මෙම මෙහෙයුම සිදුකරනු ලැබීය.

සමුද්‍ර දූෂණය වැළැක්වීමේ පනතට අදාලව මෙම නැව වහාම එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කරගන්නා ලෙස ලිඛිතව දැනුම් දී ඇති බව සමුද්‍රිය පරිසර සංරක්ෂණ අධිකාරිය සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + 10 =