කොටස් වෙළඳපොළ සුපිරි පිම්මක් පනී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශක ඊයේ (29) දිනයේදී දැවැන්ත ඉහළ යෑමක් වාර්තා කළේය.

මෙහිදී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) ඒකක 122.31කින් හා S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 125.34කින් ඉහළ ගිය අතර දිනය අවසානයේදී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 5,995.20ක් ලෙසින් සටහන් විය. එය පෙර දිනයට සාපෙක්ෂව සියයට 2.08ක ඉහළ යෑමක් ලෙසින් සටහන් වේ.

මේ අතර රුපියල් බිලියන 1.81ක පිරිවැටුමක් ඊයේ (29) දින ගනුදෙනු තුළින් වාර්තා විය. එමෙන්ම S&P SL20 දර්ශකය සියයට 4.28ක වර්ධනයක් වාර්තා කරමින් දිනය අවසානයේදී ඒකක 3,050.82ක් ලෙසින් සටහන් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + 12 =