විදුලි පාරිභෝගික ඔබ වෙනුවෙන් වෙනස් වෙමින්,CEB අලුත් ලොවට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ (CEB) පාරිභෝගිකයින් වෙත වැඩිදියුණූ කළ සේවාවක් සලසා දීම සදහා හඳුන්වාදුන් නව ”CEB Care” ඇප් පහසුකම පිළිබඳව අතිශයින් ධනාත්මක ප්‍රතිචාර ලැබීඇත.

පාරිභෝගිකයින්ට විදුලිබිල්පත් තොරතුරු ලබාදීම හා උසස් සේවාවක් ලබාදීම සහතික කිරීම අරමුණු කරගත් මෙම නව පියවර මගින් විප්ලවීය ඩිජිටල් අත්දැකීමක් ලබාදෙයි.

මෙහිදී ක්ලික් කිරීමක් මගින්අත්‍යවශ්‍ය විදුලි තොරතුරු ලබාගැනීමේ අවස්ථාව උදාකරදී ඇති අතර මෙම ඇප් පහසුකම පිළිබඳව පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාරය ඉතා ඉහළ මට්ටම කපවතී.

ලංවිම පාරිභෝගිකයින්ගෙන් නව ඇප් පහසුකම පිළිබඳව ලැබූ විශිෂ්ඨ ප්‍රතිචාර අතර ‘ආකර්ෂණීය හා ඉතා ප්‍රයෝජනවත් පහසුකමක්’, ‘හොඳ සංකල්පයක්’ ,‘ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු’ වැනි ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රතිචාර ලැබී තිබුණි.

”CEBCare” ඇප් පහසුකමෙහි මූලික පරමාර්ථය වනුයේ පාරිභෝගිකයන් සඳහා වැඩිදියුණුකළ සේවාවක් ලබාදෙමින් පාරිභෝගික කේන්ද්‍රය ක්‍රියාකාරිත්වයක් සහතික කිරීමයි. එහිදී ”CEB Care” ඇප් පහසුකම ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමෙන් පාරිභෝගිකයින්ට වඩාත් ඉක්මන් විශ්වාසනීය තොරතුරු ලබාගැනීමේ අවස්ථාව සහ වඩාත් කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව උදාකර දෙයි.

”CEB Care” ඇප් පහසුකම ඉදිරියේදී මිලියන 6.5කට අධික ලංවිම පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දෙමින් සරල විදුලිබල ඇනහිටීම්වල සිට මාර්ග අනතුරු දක්වා පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙනු ලබයි. එසේම නඩත්තු කටයුතු සඳහා විදුලිය විසන්ධි කිරීම් දින දර්ශනයක් හරහා, ඇතිවිය හැකි ඇනහිටීම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම තුළින් පෙර සුදානම් කිරීම් ඇතුළු විදුලි බලය සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳ තොරතුරු මෙමගින් ලබා දෙනුඇත.

මෙම ඇප් පහසුකම හරහා පාරිභෝගිකයින්ටඔවුන්ගේ විදුලිභාවිතය අධීක්ෂණය කරගැනීම සඳහා බිල් කැල්කියුලේටරයක් සමඟ බිල්පත් තොරතුරු පහසුකම් ලබාදෙයි.

ඔන්ලයින් බිල්ගෙවීමේ පහසුකම මෙහිදී පාරිභෝගිකයින්ට හිමිවන තවත් විශේෂාංගයකි. ගෙවීම් ද්වාරය භාවිතා කිරීමෙන් පාරිභෝගිකයින්ට ක්ලික් කිරීම් කිහිපයක් මගින් අන්තර්ජාලය හරහා ඔවුන්ගේ බිල්පත් ගෙවීම් පහසුකම් හිමිවේ.

පරිශීලකයාගේ නම,ඊමේල් ලිපිනය සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඉල්ලා සිටින සරල ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් හරහා පාරිභෝගිකයින්ට පහසුවෙන් මෙම ”CEB Care” ඇප් පහසුකමේ ගිණුමක් සැකසිය හැකිය.

”CEB Care” ඇප්පහසුකම iOS උපාංග සඳහා App Store වෙතින් සහ ඇන්ඩ්රොයිඩ් භාවිතාකරන්නන් සඳහා Google Play වෙතින් ලබාගතහැකිය. එසේම එය ලංවිම වෙබ් අඩවියවන www.ceb.lk හරහාද බාගත කරගැනීමට හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 20 =