නීති විරෝධී මත්පැන් වැටලීමට දුරකථන අංකයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –නීති විරෝධී මත්පැන් වැටලීමට 1913 ලෙසින් ක්ෂණික දුරකථන අංකයක් අද(19) හඳුන්වාදීමට සුරා බදු දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

නීතිවිරෝධී මත්පැන් පිළිබඳව මහජන පැමිණිලි ලබාගැනීම සඳහා එය පැය විසිහතර පුරා ක්‍රියාත්මකවේ.

මෙම ක්ෂණික දුරකතන සේවාව මගින් මහජනතාවගෙන් ලැබෙන පැමිණිලිවල රහස්‍ය භාවය රකින අතර නීති විරෝධී මත්පැන් ප්‍රවාහනය හා ලඟ තබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ද පැමිණිලි කළ හැකි බව සුරා බදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පැවසීය.

බලපත්‍ර යටතේ නිෂ්පාදනය කරන මත්පැන් පවා නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා ළඟ තබාගැනීම තහනම් බැවින් එවන් අවස්ථා පිළිබඳව ද මහජනතාවට පැමිණිලි කළ හැකි බව මුදල් අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =