ආදායම් බදු ගෙවන්නන්ගේ දරුවන් ජාතික පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ආදායම් බදු ගෙවන්නන්ගේ දරුවන් ජාතික පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුලත් කරගැනීම පිළිබදව විශේෂ අවධානයක් යොමුකර ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

රජයට ආදායම් බදු ගෙවන පුද්ගලයින් දිරිගැන්වීම එහි අරමුණයි.

එම දරුවන් ඇතුලත් කරගැනීම සදහා අවශය නිර්ණායක සැකසීමේදි දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහයෝගය ද ලබාගැනේ. ඊට අදාළ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් සහ දේශිය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් නදුන් ගුරුගේ යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 3 =