ළමා නිවාසවල දරුවන්ට ජාතික පාසල් චක්‍රලේඛය එයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –රජයේ ලියාපදිංචි ළමා නිවාසවල මව්පියන් අහිමි දරුවන්ට ළඟම පිහිටි ජාතික පාසලට ඇතුළත් වීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 2019.07.31 දිනැති අංක 38/2019 දරන චක්‍රලේඛය මඟින් සියලුම ජාතික පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් වෙත දැනුම් දී ඇති බව ඊයේ (26) එම අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේය.

දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ලැබීමේ සම අයිතිය තහවුරු කරමින් ඔවුන්ට මෙම අවස්ථාව ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පසුගියදා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුන් අතර එසේ ඇතුළත් කරගන්නා දරුවන්ට සෙසු දරුවන්ට මෙන් සමානත්වයෙන් සැලකීමට පියවර ගත යුතු බව අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කර ඇත.

එමෙන්ම ළමා නිවාසවල සිටින මව්පියන් අහිමි දරුවන් අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට ඇතුළත් කිරීමේදී අදාළ ළමා නිවාසයේ භාරකරු විසින් යොමු කරන අයදුම්පත පරීක්ෂා කර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව පාසලට ඇතුළත් කරගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවටද චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වේ. එසේම පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීමට අදාළව නිකුත් කර ඇති 29/2019 චක්‍රලේඛයේ 4.5 උපවගන්තියේ සඳහන් පරිදි ළමා නිවාසයක සිටින සෑම ළමයෙකුගේම නීත්‍යනුකූල භාරකරු ලෙස ළමා නිවාසයේ භාරකරු සැලකේ. ඒ අනුව අදාළ ඉල්ලුම් පත් යොමු කිරීම ළමා නිවාසයේ භාරකරුට පැවරේ. එම භාරකරුවන්ට ස්වකීය නිවාසවල සිටින දරුවන්ගේ අනාගත අධ්‍යාපන අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ලබා දී ඇති මෙම අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ලෙසද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉල්ලා සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − ten =