එන්ටර්ප‍්‍රයිස් ශ‍්‍රී ලංකා ණය ක‍්‍රමයෙන් රු. බිලියන 91ක් බෙදා දී අවසන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – එන්ටර්ප‍්‍රයිස් ශ‍්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ව්‍යවසායකයන් වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 91ක මුදලක් නිකුත් කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඉන් වැඩි ප‍්‍රමාණයක් ලබාදී ඇත්තේ ජය ඉසුර වැඩසටහන වෙනුවෙනි. කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් දිරි ගැන්වීම අරමුණ වේ.

2020 වනවිට නව ව්‍යවසායකයන් ලක්ෂයක් බිහිකිරිමේ වැඩසටහන යටතේ එන්ටර්ප‍්‍රයිස් ශ‍්‍රි ලංකා ආරම්භ විය. මේ වනවිටත් එය සාර්ථකව ක‍්‍රියාත්මක බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි. අංශ ගණනාවක් ඔස්සේ ව්‍යවසායකයන්ට බැංකු මගින් ණය මුදල් ලබාගැනීමට පහසුකම් සළසා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + ten =