2019 තෙවන පාසල් වාරය ඇරඹේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –අද (02) රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල 2019 සඳහා වන තෙවන පාසල් වාරය ආරම්භ විය.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන පරිදි අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ පළමු අදියරේ සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඇගයීම් කටයුතු සදහා යොදාගන්නා පාසල්වල තෙවන පාසල් වාරය සැප්තැම්බර් මස 16 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය , නාලන්දා විද්‍යාලය, හින්දු විද්‍යාලය,කුරුණෑගල ශාන්ත ආනා විද්‍යාලය, කළුතර ඥානෝදය මහා විද්‍යාලය, රත්නපුර මිහිදු විද්‍යාලය, මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය, මහනුවර සීතාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර විහාරමහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, ගාල්ල විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය, බදුල්ල විහාරමහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය හා බදුල්ල ඌව මහා විද්‍යාලය යන පාසල් තවදුරටත් වසා තැබෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + eleven =