මහජන බැංකුව පෞද්ගලීකරණය කිරීම ගැන ඇති චෝදනා අසත්‍යයි – මුදල් අමාත්‍යංශය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මහජන බැංකුව පෞද්ගලීකරණයට ලක්කරන බවට ගෙන යන දේශපාලන ප්‍රචාරණ මුළුමනින්ම පදනම් විරහිත බව සඳහන් කරමින් මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

මහජන බැංකුවේ බලයලත් ප්‍රාග්ධන සීමාව වැඩි කර ගැනීම සහ භාණ්ඩාගාර ඇපකරයක් නොමැතිව ණයකර නිකුත් කිරීමේ හැකියාවක් ඇති කර ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති මහජන බැංකු පනත සංශෝධනකෙටුම්පත හරහාමහජන බැංකුව කිසිදු අයුරකින්වත් පෞද්ගලීකරණය නොවන බව රජය අවධාරණය කරයි.

1961 අංක 29 දරණ මහජන බැංකු පනතේ 13 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව මහජන බැංකුවේ පරම අයිතිය ශ්‍රී ලංකා රජය සතු වේ.

එහි වගකීම පැවරෙනුයේ මහ භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් වෙත ය.

මහජන බැංකුවේ කොටස්, සමුපකාර සමිති වෙත හෝ මහ භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් වෙත හැර අන් කිසිවෙකුට අලෙවි කළ නොහැකි බව එම පනතේ පැහැදිලිවම සඳහන් වේ.

මෙම සතියේ විවාදයට හා ඡන්ද විමසීමට නියමිත මහජන බැංකු පනතේ සංශෝධන කෙටුම්පතෙහි ඉහත සඳහන් 13 වන වගන්තිය සංශෝධන නොකරන බැවින් මහජන බැංකුව පෞද්ගලීකරණය වීම යනුවෙන් ප්‍රකාශ කිරීම සම්පූර්ණ අසත්‍යයකි.

යෝජිත සංශෝධන මඟින් සිදු කෙරෙනුයේ එම පනතෙහි ඇතුළත්වගන්ති 12, 20, 21 සහ 43 පමණක් සංශෝධනය කිරීමයි.

මෙම සංශෝධනවලට ලක්වන වගන්ති හතරේ ප්‍රධාන අරමුණු වනුයේ, මහජන බැංකුවේ බලයලත් ප්‍රාග්ධන සීමාව දැනට පවත්නා රුපියල් බිලියන 1 සිට රුපියල් බිලියන 50 දක්වා වැඩි කිරීමත්, අනෙකුත් රාජ්‍ය බැංකු සිදු කරන ආකාරයටම, භාණ්ඩාගාර ඇපකරයක් නොමැතිව, ණයකර නිකුත් කිරීමේ හැකියාවක් මහජන බැංකුවටද අත් කර දීමත් ය.

ලංකා බැංකුව ඇතුළු අනෙකුත් රාජ්‍ය බැංකු පනත්වලට අනුකුලව එම බැංකුවලභාණ්ඩාගාරයේ ඇපකරයක්නොමැතිව, තම නියාමනඅවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා ණයකර නිකුත් කිරීමේහැකියාවක් සහ ක්‍රියාවලියක් අදටත් පවතී. එසේ නමුදුඑම බැංකු පෞද්ගලීකරණයකට ලක් වන බවට කිසිවෙකුත් චෝදනා එල්ල නොකරයි.

මහජන බැංකු පනත සංශෝධනයෙන් පසු, නිකුත් කෙරෙන ණයකර කිසිසේත් කොටස් ප්‍රාග්ධනය බවට පරිවර්තනය කළ නොහැකි බව රජය තහවුරු කරයි. එය එසේ වනුයේ 1961 අංක 29 දරණ මහජන බැංකු පනතෙහි 13 වන වගන්තියෙන් ඒ සඳහා ඉඩ ප්‍රස්ථාවක් නොමැති බැවිනි.

මෙම මහජන බැංකුපනත සංශෝධන ක්‍රියාවලිය 2013 වසරේදී ආරම්භ විය.

ඒ අනුව, මහජන බැංකු පනත සංශෝධනය කිරීමේ කෙටුම්පත මඟින් මහජන බැංකුව පෞද්ගලීකරණයට ලක් කිරීමට සැලසුම් කරන බවට ඇතැම් දේශපාලන නායකයින් විසින් මෙම අවස්ථාවේදී සිදු කෙරෙන ප්‍රකාශයන් මහජනතාව නොමඟ යවා පටු දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමට දරනු ලබන ප්‍රයත්නයක් මිස එහි කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බව අවධාරණය කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =