ග්‍රහ ලොවක වායුගෝලයේ ජලය පවතින බවට සොයා ගැනීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දුරඈත පිහිටි තාරකාවක් වටා ඇති වාසයට සුදුසු කලාපයේ (Habitable zone) කක්ෂ ගතව පවතින ග්‍රහ ලොවක වායුගෝලයේ ජලය පවතින බව තාරකා විද්‍යාඥයන් විසින් පළමු වරට සොයා ගෙන තිබේ.

නව සොයා ගැනීම තුළ ‘K2-18b’ නමැති ග්‍රහයා, පිටසක්වල ජීවයක් සොයා යන ගමනේ යම් කිසි විශ්වාසයක් තැබිය හැකි ස්ථානයක් බව සඳහන්ය.

මීළඟ දස වසර ඇතුළත, නව අභ්‍යාවකාශ දුරේක්ෂ යොදා ගනිමින් ‘K2-18b’ හි වායුගෝලය තුළ ජීවී කොටස් මගින් නිෂ්පාදනය විය හැකි වායු ඇත්දැයි යන්න නිශ්චය කිරීමට හැකි වනු ඇත.

තාරකාවක් වටා, ජීවයක් පැවතීමට සුදුසු උෂ්ණත්වයක් තිබිය හැකි ජීවයට සුදුසු කලාපයේ ග්‍රහලෝකයක ජලය ඇතැයි නිශ්චය කළ පළමු අවස්ථාව මෙය බව අදාළ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන විද්‍යාඥවරිය වන ‘යුනිවර්සිටි කොලේජ් ලන්ඩන්’ (University College London ) හි මහාචාර්ය ජියෝවානා තිනෙති ඉහත කී සොයා ගැනීම පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් කියා සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 13 =