මැතිවරණ සමයේ රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිත කළොත් දඬුවම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති කාල සීමාව තුළ රාජ්‍ය දේපල හා රාජ්‍ය උත්සව භාවිත කර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටින අපේක්ෂකයින් ප්‍රවර්ධනය හෝ අගතියට පත්වන ආකාරයෙන් ක්‍රියා කිරීම දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම කොමිශන් සභාව දැනුම්දෙන්නේ අදාල කාල සීමාව තුළ රජයේ, පළාත් සභාවේ හා පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන මුදල් වැය කරමින් රාජ්‍ය උත්සව පැවැත්වීමෙන් අපේක්ෂකයින් ප්‍රවර්ධනයට ක්‍රියා කිරීම ද තහනම් බවයි.

මුල්ගල් තැබීම්, විවෘත කිරීම සහ ජනතා අයිතියට පැවරීම් යන උත්සවවලදී ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයින් ප්‍රවර්ධනයට ක්‍රියා කරන බවට පැමිණිලි ලැබෙමින් පවතින බව මැතිවරණ කොමිශන් සභාව පෙන්වා දෙයි.

ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති කාල සීමාව තුළ මැතිවරණ නීතිවලට අනුකූලව කටයුතු කරන ලෙස සෑම පාර්ශවයකගෙන්ම ඉල්ලීමක් කරන බව මැතිවරණ කොමිශන් සභාව සිය නිවේදනයෙන් පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 18 =