හෙරොයින් ගෙනා පාකිස්තාන ජාතිකයින් පහකට ජීවිතාන්ත සිරදඩුවම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකාවට හෙරොයින් ආනයනය කළ පාකිස්තානු ජාතිකයින් පස් දෙනෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඩුවම් නියම කෙරේ. මෙම පස්දෙනා අතර කාන්තාවක ද වේ.

ශ්‍රී ලංකාවට හෙරොයින් ආනයනය කිරීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම හා ජාවාරම් කිරීම මෙම පාකිස්තානු ජාතිකයින්ට එල්ල වූ චෝදනායි. ඔවුන් අදාළ චෝදනා තුනටම අධිකරණය හමුවේ වරද පිළිගෙන තිබුනි. ඒ අනුව මීගමුව මහාධිකරණය චූදිතයන්ට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඩුවම් නියම කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × one =