කොළඹ පාරවල් කිහිපයක් ජලයෙන් යට වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මේ වන විට හැද හැලෙන අධික වැසි හේතුවෙන් කොළඹ මාර්ග කිහිපයක් ජලයෙන් යට වී ඇත.

කොළඹ ආමර් වීදියේ බාබර් හංදිය, බ්ලුමැන්ඩල් ජෝර්ජ් ආර් සිල්වා හංදිය, ජේතවනය පාර සහ බේස්ලයින් මාර්ගයේ ඇතැම් ස්ථාන ජලයෙන් යට වී ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − 3 =