මෝටර් රථවලින් තොර අත්දැකීමක් පැරිස් නගරවාසීන්ට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මෝටර් රථවලින් තොර නගරයක අත්දැකීම විඳගැනීමට පැරිස් නගරවාසීන්ට අවස්ථාව හිමිවිය. ඒ සැප්තැම්බර් 22 වෙනිදාට එරට සංවිධානය කරන World Car Free Day හේතුවෙනි.

එදිනට පැරිස් අගනුවරට මෝටර් රථ ඇතුළු කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්ය.

පැරිස් අගනුවරදී මෝටර් රථ වලින් තොර නගරයක අත්දැකීම විඳ ගැනීමට හැකි වීම සැබැවින්ම වෙනස්ම අත්දැකීමක් බව සංචාරකයෝ පවසති. ඔවුන්ට චෑම්ප්ස් එලිසීස් මාවතේ රිසි සේ ගමන් කිරීමට මේ නිසා ඉඩකඩ ලැබිණි.

එසේම අයිෆල් කුලුණ ඇතුළුව පැරිස් අගනුවර වැදගත් ස්මාරක අසළ මාර්ගවල ද නිදහසේ ඇවිද යාමට එදින ජනතාවට අවසර හිමිවිය.

පැරිස් අගනුවර මුල් කරගෙන මෙම වැඩසටහන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන පස්වන වසර මෙයයි. වායු හා ශබ්ද දූෂණයට එරෙහි අරගලයක නිරත පැරිස් නගරාධිපතිනි ඈන් හිඩාල්ගෝගේ සංකල්පයකට අනුව එය ක්‍රියාවට නැංවෙන බව සඳහන් වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − 9 =