රාජ්‍ය සේවයේ අවම වැටුප 3000කින් ඉහළට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද විශේෂ වැටුප් කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ නිර්දේශ අනුව 2020 ජනවාරියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය සේවයේ අවම වැටුප රුපියල් 3,000කින් හා උපරිමය රුපියල් 24,000කින් වැඩි කළ බවත් මෙතෙක් අර්බුදයක්ව පැවති දුම්රිය සේවාවේ වැටුප් විෂමතාද ඉවත් කළ බවත් මුදල් අමාත්‍යාංශය ඊයේ (26) නිවේදනය කළේය.

එසේම දුම්රිය සේවයේ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කර දුම්රිය තාක්ෂණික සේවයට අයත් දුම්රිය මෙහෙයුම්/අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සේවයට අයත් නිලධාරීන් සඳහා TL යනුවෙන් අලුත් වැටුප් කේතයක් හඳුන්වා දී එහි ආරම්භක වැටුප රුපියල් 36,095ක් වශයෙන් පිහිටුවා ඇත.

ඊට අමතරව දුම්රිය එන්ජින් රියදුරු සහායකගේ වැටුප MT1 වැටුප් කේතය යටතේ ආරම්භක වැටුප රුපියල් 34,415ක් ලෙස පිහිටුවා ඇත. ඒ අනුව මෙම වැටුප් වැඩි වීම යටතේ 2015 වසරේදී රුපියල් 11,730 ක්ව පැවැති රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රාථමික මට්ටමේ සේවකයකුගේ අවම මූලික වැටුප 2020 වන විට රුපියල් 24,250 දක්වා වැඩි වීම දැනටමත් අනුමත වී තිබේ. නව වැටුප් විෂමතා පිළිබඳ කොමිසමේ නිර්දේශ අනුව එම වැටුප රුපියල් 27,250 දක්වා රුපියල් 3,000 කින් තවදුරටත් වැඩි වන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රාජ්‍ය අංශයේ සියලු සේවකයන්ගේ වැටුප් 2020 ජනවාරි මස සිට තවදුරටත් වැඩි වන අතර දුම්රිය හා තැපැල් සේවාවන්ද ඇතුළුව වැටුප් විෂමතාවක් රාජ්‍ය අංශයේ පවතින්නේ නම් එය මුළුමනින්ම ඉවත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + fourteen =