තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම දීර්ඝ කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් වන තැපැල් ඡන්ද අයඳුම් කිරීමේ කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

අද (30) පැවති මැතිවරණ කොමිසන් සභා රැස්වීමේදී ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම ඔක්තෝම්බර් 04 වනදා තෙක් දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

පසුගිය 18 වනදා ජනාධිපතිවරණය සඳහා තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම ඇරඹුණු අතර එය අදින් අවසන්වීමට නියමිතව තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + six =