අතාවුද සෙනවිරත්න සහ W.P.ඒකනායකගේ සහයත් සජිත්ට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍ය අතාවුද සෙනවිරත්න, හිටපු අමාත්‍ය W.P.ඒකනායක එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහයෝගය පළ කිරීමට තීරණය කර ඇති බවට තීරණය කර තිබෙන බවට වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =