අපරාධවලින් ලත්මුදල් අනාවරණය කරගැනීමට කාර්යසාධක බලකායක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – අපරාධවලින් ලත්මුදල් අනාවරණය කරගැනීම සඳහා සම්බන්ධීකරණ කාර්යසාධක බලකායක් ස්ථාපිත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඇමැතිනී තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙම කාර්ය සාධක බලකාය ,ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂකගේ සභාපතිත්වයෙන් හා තවත් සාමාජිකයන් 10 දෙනෙකුගෙන් සමන්විතය.

සංවිධානාත්මක අපරාධ සිදු කිරීම, මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සම්පාදනය ආදිය පිටුදැකීම, ඒවා අවම කිරීම, නොඑසේ නම් මැඩලීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධානතම බාධාවක් වන්නේ නීතිය බලාත්මක කරන ආයතන අතර විධිමත් සම්බන්ධීකරණයක් නොමැතිවීම බව සියලුම නියෝජිතායතන විසින් පෙන්වා දී ඇත. එබැවින්, මෙහෙයුම් මට්ටමේ ක්‍රියාකාරිත්වයක් සහිත ඵලදායී සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මෙවැනි සම්බන්ධීකරණ කාර්යසාධක බලකායක් ස්ථාපිත කිරීම සිදු කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − six =