විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් හෙට සිට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පවතින වර්ෂා සහිත කාලගුණයත් සමග නැවත ඩෙංගු රෝගය හිස ඔසවා ඇති බැවින් එය මැඩපැවැත්වීමේ අරමුණින් විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් ඔක්තෝබර් 03‍, 04 සහ 05 යන දිනවල දිවයින පුරා පැවැත්වීමට ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය තීරණය කර ඇත.

විශේෂයෙන් දකුණ, සබරගමුව, බස්නාහිර හා මධ්‍යම පළාත්වල ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්ත විය හැකි බැවින් මෙම ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + 18 =