කැලණිය ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 24 ක ජල කප්පාදුවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කැලණිය ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 24 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

කැලණි ගඟ දකුණ ඉවුර ව්‍යාපෘතිය දෙවන අදියරේ ජල නළ පද්ධතියේ සංවර්ධනයක් සිදුකිරිම ඊට හේතුවවේ. ඒ අනුව ලබන අඟහරුවාදා (08) පෙරවරු 8.00 සිට බදාදා (09) පෙරවරු 8.00 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ පෑලියගොඩ, වත්තල- මාබෝල, ජාඇල සහ කටුනායක සීදුව නගර සභා බල ප‍්‍රදේශවලටය. කැලණිය , වත්තල, බියගම , මහර , දොම්පේ සහ ජාඇල ප‍්‍රාදේශීය සභා බල ප‍්‍රදේශවලට ද ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතය. ගම්පහ ප‍්‍රාදේශිය සභා බල ප‍්‍රදේශයේ කොටසක්ද ඊට ඇතුලත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + four =