දුම්රිය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කිරීමේ ගැසට්ටුව නිකුත් වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දුම්රිය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කිරීමට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි.

රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඊයේ(03) රාත්‍රි එම ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණි.

ඒ අනුව මඟීන් හෝ භාණ්ඩ සඳහා වන සියළුම පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් සහ එම සේවාවන් පවත්වාගෙන යාමට අත්‍යාවශ්‍ය වන දුම්රිය ධාවනය, දුම්රිය හා දුම්රිය මාර්ග නඩත්තුව හා නිසි ආරක්ෂාව සැපයීමට අදාළ සංඥා පද්ධති හා මෙහෙයුම්, ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම ඇතුළු දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කළ යුතු සියළු සේවාවන් අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් ලෙස සැළකෙනු ඇත.

එමෙන්ම අදාළ සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වන සියලු වැඩ සහ ඕනෑම ආකාරයක ශ්‍රමය සැපයීම ඊයේ නිකුත් කළ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය යටතේ අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + nine =