දුම්රිය සේවක නිවාඩු අවලංගුයි – වහාම සේවයට වාර්තා කරන්න

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –දුම්රිය සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කිරීම හේතුවෙන් සියලුම දුම්රිය සේවකයින්ට සේවයට වාර්තා කරන ලෙස දැනුම් දී ඇත.

එසේම දුම්රිය සේවකයන්ගේ සියලු නිවාඩු අවලංගු කිරීමට ද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

දුම්රිය සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − 4 =