පාස්කු දින බෝම්බ ප්‍රහාරය – ජනපති පරික්ෂණ කොමිසමට 14 තෙක් පැමිණිලි බාරගැනේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –2019 අප්‍රේල් මස 21 වැනි දින සිදුවූ බෝම්බ ප්‍රහාරයන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර, පරික්ෂා කොට වාර්තා කිරීම හෝ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පසුගිය සැප්තැම්බර් 21 වනදා අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මඟින් පත්කරන ලද ජනාධිපති පරික්ෂණ කොමිෂන් සභාව් පැමිණිලි භාරගැරනීම මෙම මස 14 දා දක්වා සිදු කෙරේ.

2019 අප්‍රේල් මස 21 වැනි දින, ජීවිත හානි හා දේපළවලට අලාභ හානි ඇතිකරලමින් සිදු වූ බෝම්බ පිපිරීමට ඝෘජුව හෝ වක්‍රව සම්බන්ධතා ඇතැයි සැලකෙන හෝ එසේ සිදුවී ඇතැයි කියනු ලබන බලය අවභාවිතය හෝ අනිසි ලෙස යොදා ගැනීමේ ක්‍රියාවන් සහ එබඳු වෙනත් ක්‍රියාවන් හෝ වගකීම් පැහැර හැරීම් සම්බන්ධයෙන්, රජයේ සේවකයන්/නිලධාරීන් වශයෙන් සිටි හෝ දැනට සිටින තැනැත්තන්ට හා වෙනත් තැනැත්තන්ට එරෙහිව මහජන පැමිණිලි, තොරතුරු හා වෙනත් සාක්ෂි කැඳවීම සහ ඒවා ලබා ගැනීම, එම පැමිණිලි, තොරතුරු හා වෙනත් කරුණු පිළිබඳ කඩිනමින්, අපක්ෂපාති, පූර්ණ විමර්ශන හා පරික්ෂණ පැවැත්වීම සහ මෙම ක්‍රියාවට ඝෘජුව හා වක්‍රව සම්බන්ධතාවක් ඇති පුද්ගලයන් හා සංවිධාන හඳුනා ගැනීම මෙම කොමිසමේ කාර්යය භාරයයි.

රට තුළ මෙබඳු ස්වභාවයේ ත්‍රස්ත හා අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් සිදුවන බවට පූර්ව නිගමනය කරගැනීම, ඊට අනුෂාංගික කරුණු නිශ්චිත වශයෙන් සොයා දැනගැනීම සහ නීතියට අනුව ක්‍රියා කිරීම සම්බන්ධ පැහැර හැරීම්, නොසලකා හැරීම් සහ නිසි ක්‍රියා මාර්ග නොගැනීම පිළිබඳ වගකිව යුතු නිලධාරීන් සහ බලධාරින් හඳුනා ගැනීම ද මෙම කොමිසම හරහා සිදු කෙරේ.

2019 අප්‍රේල් 21 වැනි දින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සිදුවීමෙන් අනතුරුව රට තුළ ඇතිවුණු මහජන විරෝධතා, කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා දේපළ හා පුද්ගල හානි සිදු කිරීම තුලින් මහජන කැළඹිලි ඇති කිරීමට සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයන් හා සංවිධාන හඳුනා ගැනීම ද මෙහි වගකීමකි.

රටතුළ ජාතිවාදී හා ආගම්වාදී ආරවුල් ඇතිකරලීමට තුඩුදුන් මහජනයා කුපිත කරන්නා වූ, සමාජ යහපැවැත්මට බාධා වූ සමාජ ඒකාබද්ධතාවට හානි කර වූ, ජාතිවාදි හා ආගම්වාදී ක්‍රියාවන්ට ආධාර හා අනුබල දුන්නා වූ පුද්ගලයන් හා සංවිධානය හඳුනා ගැනීම ද කොමිසමට පැවරේ.

යම් තැනැත්තකු හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක් හෝ යම් සංවිධානයක්, නැතහොත් එබඳු සංවිධානයකට හා සම්බන්ධ යම් තැනැත්තකු හෝ තැනැත්තන් මෙම ක්‍රියාව සිදු කළේ ද හෝ සිදුකිරීමට කුමන්ත්‍රණය කළේ ද, එම ක්‍රියා සිදු කිරීමට මුල්‍යමය/ භෞතික හා මානසික වශයෙන් ආධාර හෝ අනුබල දීම කළේ ද, නැතහොත් එම ක්‍රියා සිදු කිරීමට ආධාර හෝ අනුබල දීමට කුමන්ත්‍රණය කළේ ද යන්න ද සොයා බැලෙනු ඇත.

එම ක්‍රියාවලින් හේතුවෙන් පීඩාවට පත් තැනැත්තන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමට හෝ වෙනත් යම් ආකාරයකින් සහය වීමට අවශ්‍ය විය හැකිනම් යම් පියවර නිර්දේශ කිරීම ද, මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සහතික වීමට අවශ්‍ය පියවර නිර්දේශ කිරීම සහ එබඳු සිද්ධින් යළි ඇතිවීම වළක්වාගැනීමට ඇවැසි පියවර නිර්දේශ කිරීම ද මෙම කොමිසමෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉහත කී වරදවල් සිදුකළා යැයි කියනු ලබන තැනැත්තන්ට එරෙහිව අපරාධ නඩු පැවරීම සලකා බැලීමට නීතිපතිවරයාට හැකිවන පරිදි විමර්ශනයට සහ පරික්ෂණයට අදාළ සාක්ෂි නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීම, ඉහත වරදවල් හෝ වැරදි ක්‍රියා සිදු කිරීම සඳහා වගකිවයුතු තැනැත්තන්ට එරෙහිව ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග ඇත්නම් ඊට අදාළව නීති ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීම සඳහා එම ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධ කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ සහ ඉදිරියේ දී එවැනි වරදවල් හා වැරදි ක්‍රියා සිදුවීම වළක්වාලනු පිණිස ගත යතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබද්‍ව කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ ගරු ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සහ මෙබඳු ත්‍රස්ත අන්තවාදී ක්‍රියාවන් තුළින් ජාතික ආරක්ෂාවට හා ජාතික සමගියට සිදුවිය හැකි හානිය වළක්වාලීමට ගතයුතු පියවර පිළිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම ද මෙම කොමිසම විසින් සිදු කළ යුතුය.

ඉහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් ලිඛිත පැමිණිලි හෝ තොරතුරු හෝ යම් වෙනත් කරුණු විමර්ශනය සඳහා කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොමිසන් සභාව මහජනතාවට ඇරයුම් කරයි.

සිද්ධිමය කරුණුවලට අදාළ යම් පැමිණිලි හෝ ප්‍රකාශ හැකි සෑම විටකම දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් මගින් තහවුරු කළ යුතු අතර සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඒවා ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

එවැනි සියලුම ඉදිරිපත් කිරීම් 2019 ඔක්තෝබර් මස 14 වන දින හෝ ඊට පෙර ලැබෙන සේ ලේකම්, 2019 අප්‍රේල් මස 21 වැනි දින සිදුවූ බෝම්බ ප්‍රහාරයන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර පරික්ෂා කොට වාර්තා කිරීම හෝ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා වන ජනාධිපති පරික්ෂණ කොමිෂන් සභාව, 1 වෙනි මහල, බ්ලොක් අංක 5, බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07 ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපැලෙන් එවිය යුතු අතර, එවැනි සියලුම ඉදිරිපත් කිරීම්වල අදාළ පැමිණිලිකරුගේ හෝ තොරතුරු සපයන්නාගේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහ විද්්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය පැහැදිළිව සඳහන් කළ යුතුය.

ලැබුණු ලිඛිත ඉදිරිපත් කිරීම් පරික්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව, කොමිෂන් සභාව විසින් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට, පුද්ගලයන්ට හෝ සංවිධානයකට වාචික සාක්ෂි දීම සඳහා අැරයුම් හැකි බව ද දන්වා සිටි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 7 =