නිල ඡන්ද දැන්වීම් පති‍්‍රකා බෙදා හැරීමට සූදානම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද පති‍්‍රකා නිකුත් කිරීම සහ තැපෑලට භාරදීම ලබන සිකුරාදා (18) සිදු කිරීමට නියමිතය.

තැපැල් ඡන්ද නාම ලේඛණ සහතික කිරීම ඊයේ (15) සිදු කෙරිණ. රාජ්‍ය ආයතනවල සහ ආරක්ෂක අංශයන්හි තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ගේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම ඔක්තෝම්බර් 31 සහ නොවැම්බර් 01 වැනිදා සිදු කිරීමට නියමිතය.

නොවැම්බර් 04 වැනිදා දිස්ති‍්‍රක් ලේකම් කාර්යාල, මැතිවරණ කාර්යාල හා පොලීසිය යන ආයතනවල තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත. මෙම දිනවල තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමට නොහැකි වන පුද්ගලයින්ට නොවැම්බර් 07 වැනිදා ඒ සඳහා අවස්ථාව හිමිවේ.

ජනාධිපතිවරණයේ නිල ඡන්ද දැන්වීම් පති‍්‍රකා තැපෑලට භාරදීම ඔක්තෝම්බර් 25 වැනිදා දින සිදු කිරීමට නියමිත බව සදහන් වේ.

නොවැම්බර් 03 වැනිදා නිල ඡන්ද දැන්වීම් පති‍්‍රකා බෙදාදීමේ විශේෂ දිනයක් වේ. නිල ඡන්ද පති‍්‍රකා බෙදා හැරීම නොවැම්බර් 09 වැනිදා අවසන් කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × one =