ගතවූ පැය 24 කදී මැතිවරණ පැමිණිලි 89ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ගතවූ පැය 24 දී ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 89 ක් ලැබී තිබේ. ඒ ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට සහ දිස්ත‍්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට ය.

නීති උල්ලංඝණය කිරිම් 83 ක් ඊට ඇතුලත්වේ. වෙනත් පැමිණිලි හයක් ද ලැබී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කළේය. ඔක්තෝබර් 08 වනදා සිට ඊයේ (16) දිනය දක්වා වාර්තාවූ මුළු පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 762 ක් බව ද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − fourteen =