ජනාධිපතිවරණ නිරීක්ෂණට පැමිණි යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිතයන් රාජකාරි අරඹයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ජනාධිපතිවරණයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා මෙරටට පැමිණ සිටින යුරෝපා සංගමයේ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම සිය කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ආරාධනයකට අනුව මෙරටට පැමිණ සිටින 30 දෙනෙකුගෙන් යුත් මෙම කණ්ඩායම රටපුරා නිරීක්ෂණ කටයුතු මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ඔවුන් කණ්ඩායම් 15ක් ලෙස එම කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන බව කොළඹ පැවති උත්සවයකදී ප්‍රකාශ කෙරුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 5 =