දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් සිසුන්ට ලබන සදුදා නිවාඩු

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මෙවර දීපවාලි උත්සවය ඉරිදා දිනට (27) යෙදී ඇති බැවින් එදින උත්සවය සමරන හින්දු සිසුන් සහ ගුරුවරුන් වෙනුවෙන් ඊට පසු දින එනම් ඔක්තෝබර් මස 28 වැනි සඳුදා දින නිවාඩු දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව සියලුම දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් (මුස්ලිම් පාසල් හැර) සඳහා මෙම නිවාඩු ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ උපදෙස් මත අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

එම නිවාඩු දිනය වෙනුවට වෙනත් සුදුසු දිනයක පාසල් පැවැත්විමට අදාළ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් විසින් කටයුතු කළ යුතු බව අධ්‍යාපන ලේකම් දැනුම් දෙනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 1 =