අපරාධ නඩු 13283ක කටයුතු අවසන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – නීතිපතිවරයා විසින් වසරේ මුල් මාස 10 තුළ අපරාධ නඩු 13,283 ක් සම්බන්ධ නඩු කටයුතු අවසන් කර ඇති බව නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනි රජයේ අධි නීතීඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය පැවසුවාය.

එසේම අධිචෝදනා 8,319 ක් මහාධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනිය කියා සිටියාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × two =