තැපැල් ඡන්දය සාමකාමීයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2019 ජනාධිපතිවරණය සඳහා තැපැල් ඡන්ද විමසීම ඊයේ (31) ආරම්භ වුණු අතර ඊයේ තැපැල් ඡන්ද විමසීම් කටයුතු සාමකාමීව සිදු වූ බව මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන පැවසීය.

ඊයේ (31) තැපැල් ඡන්දය විමසීම සමස්තයක් ලෙස සාමකාමීව සිදු වුණු බවත් මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් සුළු සිදුවීම් 4ක් වාර්තා වී ඇති අතර එය ඡන්ද ප්‍රතිඵලයට බාධාවක් නොවන බවත් තැපැල් ඡන්ද අයැදුම්පත් 11%ක් ප්‍රතික්ෂේප වීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසන් සභාව අවධානය යොමු කළ යුතු බවත් මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා පැවසීය.

එමෙන්ම ඊයේ (31) තැපැල් ඡන්ද විමසීම් කටයුතු කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව පැවතුණු අතර රාජ්‍ය සේවකයන් දැඩි උනන්දුවකින් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන කරා ගොස් තම ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ බව කැෆේ සංවිධානයේ වැඩ බලන විධායක අධ්‍යක්ෂ අහමඩ් මනාස් මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + seventeen =