යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිතයන් හා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර අතර හමුවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ජනාධිපතිවරණ මැතිවරණ නිරික්ෂණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිතයන් සහ දකුණු පළාත් ආන්ඩුකාර හේමාල් ගුණසේකර මහතා අතර හමුවක් පසුගිය දා පැවැත්විනි.

එහිදී දැනට දකුණු පළාතේ පවත්නා මැතිවරණ පසුබිම සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවය අතර අදහස් හුවමාරු විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × five =