15වන සිකුරාදා රජයේ සියලු පාසල් නිවාඩු

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –නොවැම්බර් 16වනදා පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණ කටයුතු වෙනුවෙන් ලබන 15 වනදා දිවයිනේ සියලු රජයේ පාසල්වලට නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මේ බව සඳහන් කළේය.

ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සහ ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන ලෙස පාසල් ගොඩනැගිලි සහ පාසල් පරිශ්‍ර යොදාගැනීමට මැතිවරණ කොමිසන් සභාව විසින් කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව, ලබන 15 වන දින දිවයිනේ සියලු ම පාසල්වලට නිවාඩු ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + five =