ඡන්ද පත්‍රිකා සියල්ල මැතිවරණ කොමිසමට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඡන්ද පත්‍රිකා සියල්ල මැතිවරණ කොමිසෂන් සභාවට, රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් භාර දුන් බව රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති ගංගා කල්පනී ලියනගේ මහත්මිය සඳහන් කළාය.

ඒ යටතේ දිස්ත්‍රිකක් 22 සදහා නිල ඡන්ද පත්‍රිකා එක් කෝටි 70000 ලක්ෂයක් මැතිවරණ කොමිසමට භාරදී ඇත.

මෙවර ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය ඒ අනුව සාර්ථකව අවසන් කළ බව ද ඇය සඳහන් කළා ය.

මේ අතර ජනාධිපතිවරණයට අදාළ අනෙකුත් ලිපි ලේඛන මුද්‍රණය මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති අතර එම ලිපි ලේඛන ද කඩිනමින් මැතිවරණ කොමිසමට භාර දෙන බව ගංගා කල්පනී ලියනගේ මහත්මිය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 8 =