ඡන්ද පෙට්ටි ප්‍රවාහනයට ලංගම බස් 1100ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ජනාධිපතිවරණයට අදාල ඡන්ද පෙට්ටි ප්‍රවාහනය සඳහා මේ වන විට බස් රථ 1100ක් පමණ ඉල්ලුම් කර ඇති බව ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය පවසයි.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ඉල්ලීම අනූව මෙම බස් රථ අදාළ කාර්ය සඳහා යෙදවී මට පියවර ගන්නා බව ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි පී.එච්.ආර්.ටී. චන්ද්‍රසිරි මහතා කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =