යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුවිල් පොකුරු නිවාස ව්‍යාපෘතිය ප්‍රතිලාභි අයිතියට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – අභ්‍යන්තර අවතැන්වූවන් සහ නැවත පදිංචියට පැමිණෙන සරණාගතයින් සදහා ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන නිවාස වැඩසටහන යටතේ යාපනය උඩුවිල් පොකුරු නිවාස ව්‍යාපෘතිය ඊයේ (07) ප්‍රතිලාභි අයිතියට පවරනු ලැබීය.

උඩුවිල් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඒවේනෙයි ග්‍රාමයේ රුපියල් මිලියන 72ක වියදමින්ඉදිකළ නිවාස 53 කින් යුත් පොකුරු නිවාස ව්‍යාපෘතිය ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් වී. සිවඥානසෝති මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රතිලාභි අයිතියට පැවරීම සිදු කෙරිණි.

මෙම නිවාස වැඩසටහනට සමගාමීව පානීය ජලය, විදුලිය, සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, අභ්‍යන්තර මාර්ග, ප්‍රජා ශාලාව, ආගමික ස්ථාන ඇතුළු යටිතල පහසුකම් සපයා දීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

මෙම අවස්ථාවට යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් එන්. වේදනායගම්, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්. මුරලිතරන්, උඩුවිල් ප්‍රාදේශීය ලේකම් එස්.ජයකාන්ත් ඇතුළු රජයේ නිලධාරින් පිරිසක් සහභාගි වී සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × five =