ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් නව SMS සේවාවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය විසින් ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට තොරතුරු ලබාදීම සදහා නව එස්. එම්. එස්. සේවාවක් ආරම්භ කිරීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන ඇත.

එමගින් රටේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් නිල සහ නිවැරදි තොරතුරු නියමිත වේලාවට මහජනතාවට ලබාගැනීමට එමගින් අවස්ථාව හිමිවේ.

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරයවන ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ ව්‍යාජ තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාවය තහවුරු කිරීම මෙම එස්. එම්. එස්. සේවාවේ මූලික අරමුණ බව ද ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය මත ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම දුරකතන ජාලා ආවරණය කරමින් මෙම එස් එම් එස් සේවාව නොමිලේ ලබා දෙන බවත් එම අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 5 =