කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුමෙන් බාධා

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –අඹතලේ සිට මාලිකාන්ද දක්වා ජලය රැගෙන යන ප්‍රධාන නළ මාර්ගයක අලුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල සැපයුමට බාධා මතුවී ඇතැයි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව කොටුව, පිටකොටුව, චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත සහ ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවත ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාලවී ඇති බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පවසා ඇත.

එසේම කොළඹ 12 හා කොළඹ 13 යන ප්‍රදේශවලට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බවද සඳහන් කරයි.

අද (18) රාත්‍රීයට පෙර ජල සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමට පියවර ගන්නා බව එම මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + nine =