නව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම අද

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –නව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් වෙත පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය ද අද(27) සිදු කිරීමට නියමිත බව වාර්තාවේ.

නව රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම්දීමෙන් අනතුරුව එම පත්විම් ප්‍රදානය සිදු කෙරෙන බව සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − two =