අගමැති මහජන සම්බන්ධතා ඒකකය අද විවෘත වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –අගමැති මහජන සම්බන්ධතා ඒකකය අරලියගහ මන්දිරය අසල ආර් ඒ ද මෙල් මාවතේ අංක 101 දරන ස්ථානයේදී අද(03) පෙරවරු 10.00ට විවෘත කෙරේ.

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහාතගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහජන සම්බන්ධතා ඒකකය විවෘත කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 13 =